16 maart 2017
Collegereeks | Kontakt der Kontinenten | Soesterberg

Cultuur en gedrag in organisaties

Leidinggeven aan het proces van gedragsverandering

Cultuur en gedrag in organisaties

Leidinggeven aan het proces van gedragsverandering
16 maart 2017
Kontakt der Kontinenten | Soesterberg
Inleiding
Als organisaties willen veranderen, probeert men vaak het gedrag van mensen te veranderen. Maar wat wilt u in de organisatie veranderen? Hoe krijgt u uw medewerkers mee en welk gedrag wilt u concreet van uw medewerkers? En hoe kunt u leiding geven aan dit proces?

Gedreven door sterke demografische (vergrijzing) en technologische ontwikkelingen, stijgende zorgkosten, invoering van prestatiebekostiging en overheveling van AWBZ naar de Wmo en Wlz is de zorgsector momenteel sterk in beweging.

Deze ontwikkelingen leiden tot grote veranderingen in organisaties. Het vermogen van uw organisatie om mee te kunnen veranderen is essentieel. Hoe vergroot u het lerend vermogen van uw organisatie en team in deze tijden van snelle verandering? Hoe stemt u uw organisatiedoelen en gedrag van uw personeel op elkaar af? Hoe geeft u leiding aan het proces van gedragsverandering?

U leert: 
Hoe uw organisatiecultuur wordt getypeerd
Wat werkelijk speelt in de dynamiek van de organisatie
Inzichten in het veranderen van cultuur en gedrag
Leiding te geven aan gedragsverandering
Organisatiedoelen in concreet gedrag te vertalen
Schrijf u nu in voor de Collegereeks Cultuur en Gedrag in organisaties en leer leiding te geven aan de veranderingen in uw organisatie!
Lees meer +
Programma
 

      Programma donderdag 16 maart 2017
       
  15.00   Ontvangst en registratie
       
  15.30  

Rijnlands versus Anglo-Amerikaans en succesvol aan de slag met generatiemanagement

  Spreker  

Mathieu Paul Weggeman Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur, en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit 

   

In het eerste deel van zijn college wordt er ingegaan op de Rijnlandse organisatie. Hierbij is er waardering voor vakmanschap en voor andere waarden dan alleen geld, zoals kwaliteit en geluk. De term Rijnlands is lang geleden geïntroduceerd en heeft door de jaren heen in de praktijk een specifieke invulling gekregen. Mathieu Weggeman legt  in zijn college op een overzichtelijke en inzichtelijke manier de kernpunten uit van wat men onder de Rijnlandse stijl verstaat. Het is meer dan een model: het is een manier van organiseren, een bedrijfsmodel én een manier van met elkaar omgaan. Met respect en oog voor wederzijdse belangen, zonder daarbij de doelmatigheid en de winstgevendheid uit het oog te verliezen.

In het tweede deel van zijn college wordt ingegaan op de generatieverschillen in organisaties. Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen de innovatoren van de Nieuwe Generatie en de leden van de Protestgeneratie die de belangrijkste stoelen in het bestuur, het management en de media bezet houden. De motivatoren van de Protestgeneratie zijn vooral geld, status en macht.

Voor de Nieuwe Generatie gaat het om 4P’s: People, Planet, Profit & Pleasure.

Mee mogen denken over innovaties trekt jongeren aan. Ze zijn bijdrage-gericht in plaats van hiërarchie-gericht. Wat je kunt is belangrijker dan waar je de baas over bent!

Als de machthebbers van de Protestgeneratie te weinig interesse blijven tonen voor de manier van werken, leren en leven van de jongste generatie, dan zal de Nieuwe Generatie zich niet duurzaam aan hun – traditionele – organisaties verbinden.

Elke generatie verdient een eigen aanpak, zodat de organisatie kan rekenen op gemotiveerde, capabele, goed presterende en vooral loyale medewerkers. Hoe gaat u als leidinggevende succesvol aan de slag met generatiemanagement?

       
  19.00   Afsluiting
       
      Programma donderdag 23 maart 2017
       
  15.00   Ontvangst
       
  15.30   Wendbaar werken: Hoe vergroot u het lerend vermogen van uw organisatie?
  Spreker   Menno Lanting - bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert
 

 

De rode draad in Menno’s werk is ‘aanpassingsvermogen’. De wereld verandert razendsnel, het vermogen van een organisatie om mee te kunnen veranderen is van groot belang voor het succes van uw organisatie. Men heeft de juiste mensen, de juiste technologie en de juiste bedrijfscultuur nodig om innovatie mogelijk te maken. Menno adviseert en geeft antwoord op de vraag hoe organisaties van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden kunnen transformeren. Hierbij gebruikt hij voorbeelden van verschillende organisatievormen, leiderschapskwaliteiten en business modellen. Het doel is om het lerend vermogen van een bedrijf te vergroten.

U leert welke nieuwe organisatievormen er ontstaan en wat dit vraagt van medewerkers en leiders. U krijgt inzicht in hoe netwerken functioneren en hoe zij de basis vormen voor een organisatie die wendbaar en bij de tijd is.

Aan de hand van zijn zeven principes voor wendbaar werken zal Menno cases van diverse (not for profit) organisaties de revue laten passeren.

  19.00   Afsluiting
       
      Programma donderdag 30 maart 2017
       
  15.00   Ontvangst
       
  15.30   De voorwaarden en mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding
  Spreker  

Theo Poiesz - Hoogleraar Economische Psychologie

   

Gedragsbeïnvloeding is een basisactiviteit van management. Soms gaat het om het beïnvloeden van het gedrag van mensen in de eigen organisatie (medewerkers, collega’s, leidinggevenden) en soms om het gedrag van externe partijen (klanten, consumenten, leveranciers, studenten, patiënten, etc.). Beïnvloeding kan tot gevolg hebben dat een partij wordt bevoordeeld ten nadele van een andere partij. In dit college wordt beïnvloeden echter opgevat als het bereiken van een positief effect voor alle betrokkenen. Het gaat dus niet over manipuleren.

Aan de hand van een eenvoudig, praktisch hanteerbaar model krijgt u inzicht in de voorwaarden en mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding en in de risico’s die uw speciale aandacht vragen. Dit college bevat veel praktijkvoorbeelden.

       
  19.00   Afsluiting
       
      Programma donderdag 6 april 2017
       
  15.00   Ontvangst
       
  15.30   Wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen? 
  Spreker   Prof. dr. Thijs Homan - Hoogleraar Change and Implementation, Open Universiteit van Nederland
 

 

Prof. dr. Thijs Homan heeft een controversiële en vernieuwende visie op organisatieverandering.  Hij plaatst scherpe kanttekeningen bij het managen van veranderingen en beschouwt 'verander-management' als een contradictio in terminis.

“Een belangrijk inzicht dat ik geef is dat het merendeel van wat we willen veranderen, dingen zijn die niet construeerbaar, maakbaar of managebaar zijn. Die moeten groeien”.

Thijs Homan pleit ervoor dat we kijken naar de betekenisgeving van mensen en niet alleen naar plannen, deadlines en cijfers.

In dit college wordt u ervan bewust dat u onderdeel bent van een veel groter geheel dan alleen het verandertraject waar u mee bezig bent: informele netwerken, roddels en geruchten, informele machtsverhoudingen, toevallige gebeurtenissen; het 'organisatielandschap'. Organisatieontwikkeling is zeker niet alleen het resultaat van goed verandermanagement.

Juist gaat het om de dynamieken in het organisatielandschap en de - feitelijk - slechts beperkte mate van beïnvloedbaarheid daarvan.

  19.00   Afsluiting
       
      Programma donderdag 13 april 2017
       
  15.00   Ontvangst
       
  15.30   Bouwstenen voor een snelle en succesvolle cultuurverandering
  Spreker   Karen Reichert - Trainer, coach, adviseur, auteur van het boek ‘Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad, de snelste weg naar cultuurverandering’
   

Het veranderen van de cultuur van een organisatie wordt door menigeen gezien als een lastig en langdurig proces. Terwijl het ook snel kan gaan als de juiste instrumenten in de juiste volgorde worden toegepast. Dit college gaat in op de bouwstenen voor een snelle en succesvolle cultuurverandering. De wijze waarop mensen reageren op veranderingen en de rol die u daarbij als leider speelt, komen uitgebreid aan bod. U krijgt een model voor cultuurverandering aangereikt waarmee u de opgedane kennis uit de voorgaande colleges omzet in een praktische vertaling naar uw eigen organisatie.

       
  19.00   Afsluiting
       
  Bovenstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen

 

 
Lees meer +
Sprekers

Karen Reichert

X

Karen Reichert

Trainer, coach, adviseur, auteur van het boek ‘Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad, de snelste weg naar cultuurverandering’

Karen Reichert is trainer, coach, adviseur. In 1997 startte ze -na een carrière als Hoofd Opleidingen bij de Efteling- haar eigen trainingsbureau: HUMAN CAPITAL Training & Advies. Haar expertise ligt op het terrein van cultuurverandering en leiderschap. Vanuit de visie ‘Waarderen wat er is, ontdekken wat er kan’ begeleidt ze mensen en organisaties in transformatie-processen waarbij  het voortbouwen op successen centraal staat. Haar focus ligt op waardevolle en waardevaste ontwikkeling van menselijk kapitaal.

Lees meer

Menno Lanting

X

Menno Lanting

bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert

Menno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers ‘Connect!', ’Iedereen CEO’, ‘De slimme organisatie’, ‘Lead with a Tweet en ‘Olietankers en speedboten’. Voor dit laatste boek interviewde hij wereldwijd 100 inspirerende en innovatieve ondernemers en leiders over hun kijk op ondernemen, samenwerken en leidinggeven in het netwerktijdperk. Eerder was hij bijna 10 jaar in diverse managementfuncties werkzaam voor het leiderschapsinstituut de Baak.

Lees meer

Prof. dr. Thijs Homan

X

Prof. dr. Thijs Homan

Hoogleraar Change and Implementation, Open Universiteit van Nederland

Na zijn opleiding Bedrijfskunde is hij bij Nyenrode Business Universiteit begonnen als docent Organisatiekunde, Organisatiegedrag, Organisatiedynamica, Organisatieleren, Leiderschap en Communicatie. In die hoedanigheid heeft hij meegewerkt aan tal van programma’s op zowel bachelor, MBA als Master of Science-niveau. Ook begeleidde hij diverse promovendi.

Lees meer

Theo Poiesz

X

Theo Poiesz

Hoogleraar Economische Psychologie

Theo Poiesz (1952) is als hoogleraar Economische Psychologie verbonden aan TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven.  Theo Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn.

Lees meer

Mathieu Weggeman

X

Mathieu Weggeman

Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur, en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit

Mathieu Paul Weggeman (1953) is een Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur, en hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement. Weggeman is gepromoveerd op strategisch management aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij heeft gewerkt als consultant bij Twynstra Gudde en was hij adviseur van de raad van bestuur van Philips.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

16, 23 en 30 maart, 6 en 13 april 2017

Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg (Klik hier voor de routebeschrijving)

Prijs en voorwaarden: 

€ 1.995,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs voor de primaire doelgroep.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Primaire doelgroep
Leidinggevenden bij gemeenten, ministeries, maatschappelijke zorg, sociaal en cultureel, basisonderwijs voortgezet onderwijs, overheid, stichtingen

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. 

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot twee weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +