10 mei 2017
Masterclass | Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, Zeist

Leiderschap in onzekere tijden

Maak regels en procedures dienend aan de bedoeling

Leiderschap in onzekere tijden

Maak regels en procedures dienend aan de bedoeling
10 mei 2017
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, Zeist
Inleiding
Hoe draait u de pijl om binnen uw organisatie zodat de bedoeling centraal komt te staan? En regels en procedures weer dienend worden aan de bedoeling?

Visie Rene Zimmerman:

“De markt van zorgorganisaties is grillig. Door de druk van buitenaf om te voldoen aan wetten van het systeem en de ‘markt’ zijn zorgorganisaties zich gaan richten op de systeemwereld. De originele doelstelling en de bezieling van de organisatie is uit het oog verloren”.

Door decentralisaties, de nieuwe rol van de gemeentes en mondigere patiënten worden er van u andere inzichten en competenties verwacht: leidend, sturend maar ook inspirerend en met oog voor het vak én waar het echt om gaat – de bedoeling: goede zorg verlenen!

In de Masterclass Leiderschap in onzekere tijden leggen ervaren experts uit hoe u de organisatie anders kunt vastpakken. Anders vastpakken door de omgeving hiervoor te creëren: ruimte geven aan de  professionals zodat ze binnen de organisatie dát kunnen doen waar de organisatie voor bedoeld is.

U leert: 
Hoe u regels en procedures dienend maakt aan de bedoeling
Hoe u leiding geeft op afstand
Hoe u kwaliteit vormgeeft vanuit het individu in plaats van het systeem
Hoe u de professional in haar/zijn kracht zet
Hoe u zelfsturende teams coacht
Schrijf u nu in voor de 2-daagse Masterclass Leiderschap in onzekere tijden (inclusief diner en overnachting), ontvang de boeken 'Verdraaide organisatie' en 'Corporate tribe' en verdraai uw organisatie zó dat de bedoeling weer centraal staat!
Lees meer +
Programma 10 mei

Verdraaide zelforganisatie

Op de eerste dag wordt er inzicht gegeven hoe organisaties werken. Zijn zelforganiserende teams hét antwoord op de uitdagingen die voor ons liggen? Of is het een nieuwe vorm van het oude denken? En als u eigenaarschap weer terug wilt geven aan de professionals – al of niet in de vorm van zelfsturende teams: HOE doet u dat dan?

  09.00   Ontvangst en registratie
       
  09.30   Terug naar de bedoeling
  Spreker   Wouter Hart - Trainer, oprichter en adviseur bij Verdraaide organisaties
   

Door de druk van buitenaf om te voldoen aan wetten van het systeem en de ‘markt’ zijn zorgorganisaties zich gaan richten op de systeemwereld.  De bedoeling, datgene waar het écht om gaat is uit het oog verloren. Doen wat nodig is en écht aansluiten bij de bedoeling, waarin de systeemwereld ondersteunend is aan de leefwereld en professionals in staat zijn om een eigen afweging te maken in wat de situatie nodig heeft.

We behandelen:

 • de systeemwereld, de wereld van regels, protocollen en prestatieindicatoren;
 • de leefwereld, de waardecreatie tussen professional en de klant in het hier en nu;
 • de bedoeling, daar waar het uiteindelijk om te doen is.
       
  13.00   Ruimte geven aan de professional
  Spreker   Ruud Klarenbeek - Directeur JP van den Bent Stichting
 

 

Ruud Klarenbeek gaat in op de vraag hoe we de verantwoordelijkheid kunnen teruggeven aan de zorgprofessional die de verantwoording draagt. Hij of zij moet weer het eigenaarschap van de zorg hebben. Dat heeft te maken met vertrouwen geven.

Daaraan liggen de volgende ideeën ten grondslag:

 • Hoe richten wij ons zorgstelsel zodanig in dat die professionele zorgverlener de verantwoordelijkheid kán nemen? Daarvoor moeten we de overdaad aan regels, procedures en functionarissen in de zorg wegnemen.
 • Degene die de zorg ontvangt, de cliënt, is leidend. Cruciaal daarbij is dat er verantwoording wordt afgelegd. Geen enkele zorgprofessional kan zich meer onttrekken aan zijn of haar verantwoordelijkheid.

In dit model is geen plaats voor medewerkers die zich verschuilen achter zinnen als ‘Tja, ik ben hier de baas niet’ of ‘Maar daar had ik geen tijd voor’. Die twee ideeën zijn dominant in de vraag hoe u wilt leiding geven. Het vraagt om intrinsieke motivatie. Zeker als leidinggevende moet u die in uzelf hebben verankerd.

  16.30  

Afsluiting 

  18.00   Diner
  19.30  

Verdraaide case uit de zorg

  Spreker  

Hans Becker - Oud bestuurder van Humanitas

   

Hans Becker heeft als bestuurder van Humanitas twee fundamentele veranderingen doorgevoerd die het gedachtengoed van Wouter Hart goed illustreren. 

 1. Hij heeft de missie van de organisatie veranderd van aanbodgericht – "In ons verzorgingstehuis leveren wij uitstekende cure en care aan ouderen" – naar een daadwerkelijk vertrekpunt vanuit het integrale leven van de klant: "Wij ondersteunen in dit geluksrestaurant ouderen in het leiden van een gelukkig leven.
 2. Hij heeft wetenschappelijk vastgesteld wat de geluksbeleving bij ouderen bepaalt. Op basis hiervan heeft hij een viertal richtlijnen samengesteld als houvast voor iedereen in de organisatie:
 • "Zorg met handen op de rug". Jij houdt als mens de regie over alles wat er gebeurt.
 • "Use it or loose it". Alles wat je enigszins zelf kunt, gaan wij niet voor je doen.
 • "Een ja-cultuur". Denken vanuit beheersing leidt vaak tot nee. Om gelukkig te worden heb je ja nodig, dus bij ons kan alles.
 • "Extended family". Ouderen halen hun geluk voor een groot deel uit de mate waarin zij onderdeel blijven van sociale systemen. We voorkómen dus vereenzaming.'
       
  20.30   Netwerkgelegenheid
       
Lees meer +
Programma 11 mei

Ruimte geven aan de professional

Na dag één weet u hoe u vanuit de bedoeling kan werken en de systeemwereld ondersteunend kan laten zijn. Nu is het belangrijk de bedoeling leidend te maken en ernaar te handelen en besluiten. Op dag 2 gaan we in HOE dit te doen, hoe kunt u dit in uw organisatie aanpakken en hoe kunt u uw organisatie in beweging brengen. Hoe zorgt u ervoor dat veranderingen in alle niveaus binnen de organisatie worden bereikt?

 

  09.00   Building Tribes - anders organiseren door de bril van een antropoloog
  Spreker   Danielle Braun - Corporate antropoloog
   

En als u de bedoeling dan leidend wilt laten zijn in plaats van de systeemwereld… Wat betekent dat dan voor leiderschap? Hoe bouwt u een tribe in plaats van een bureaucratische organisatie?  Hoe zorgen we dat groepen mensen weer ‘living communities’ worden.

Danielle Braun is corporate antropoloog en heeft veel ervaring in zorgorganisaties. Ze neemt u mee op een boeiende reis naar het wezen van de cultuur. Zij laat u de grammatica van organisatiecultuur begrijpen. Zij vertelt u hoe u een tribe bouwt van uw organisatie. Exotisch, doch gelardeerd met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de eigen organisatie. Een boeiend verhaal vol beelden, verhalen, praktische tips. Zonder vermoeiende theorieën toch een inkijk in de state of the art van de organisatie-antropologie.

U leert:

 • Hoe u cultuur kunt duiden, bouwen, veranderen. Aan de hand van een praktisch en uiterst toepasbaar model en prachtige verhalen en foto’s wordt u een beetje antropoloog en kijkt u anders naar uw eigen organisatie en teams. Anders kijken, meer zien, beter veranderen.
 • Waarom mooie kernwaardes en missie statements het soms toch ‘niet doen’ in de praktijk. En hoe u ze wel laat leven in de harten van medewerkers.
 • Vijf typen organisatietransities te onderscheiden. Elke type verandering vraagt om specifieke tools en leiderschapsstijl. Er is geen ‘onze size fits al’. Aan de hand van een mooie interactieve werkvorm aan de slag met verschillende vormen van verandering en bijbehorende set van interventietools
       
  13.30   Aan de slag met de verandering!
  Spreker   Merlijn Ballieux - Bestuurskundige en veranderkundige
   

De meeste verandertrajecten mislukken, ondanks de beste intenties, inspanningen en perfect uitgewerkte plannen. Zeker wanneer organisaties de houding en gedrag kant willen aanpakken van medewerkers, blijkt dit in de praktijk toch vaak een stuk lastiger te zijn dan vooraf bedacht. Het ‘samen’ met de werkvloer doen van de verandering is helaas ook in veel organisaties niet het ultieme beproefde recept gebleken. Veel organisaties beseffen in toenemende mate dat er geen ‘quick fixes’ zijn voor complexe organisatieveranderingen, die de professionele identiteit van medewerkers vergaand moet beïnvloeden. Maar hoe dan wel? Merlijn Ballieux deelt zijn ervaringen met veranderprocessen van publieke organisaties in lijn met het gedachtegoed van Verdraaide organisaties in de praktijk. Wat te doen en wat vooral ook niet. Er bestaat helaas geen eenduidig (en eenvoudig) recept of model voor succesvolle organisatieverandering, maar wel degelijk een aantal essentiële veranderprincipes die de kans op succes drastisch vergroten.

U leert:

 • Hoe u in de praktijk ‘de pijl’ kunt draaien, van systeemwereld beheersing, naar werken en organiseren vanuit de bedoeling
 • Hoe u kunt veranderen zonder blauwdruk
 • Waar ‘de echte verandering’ plaats vindt en waar vooral ook niet
 • Welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor duurzame verandering
       
  16.00   Afsluiting
       
 
Lees meer +
Sprekers

Wouter Hart

X

Wouter Hart

Trainer, Oprichter en adviseur Verdraaide Organisaties

Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Eind 2012 verscheen ‘Verdraaide Organisaties’, dat hij schreef in samenwerking met Marius Buiting en waarvan inmiddels al 30.000 exemplaren over de toonbank ging.

Wouter spreekt 24 mei tijdens het seminar Anders over Vasthouden. 

Lees meer

Ruud Klarenbeek

X

Ruud Klarenbeek

Directeur JP van den Bent Stichting

Ruud Klarenbeek is sinds 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting. Een waarden georiënteerde organisatie, die ruim 3300 mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij leven. De JP organiseert alles heel dicht bij de cliënt en de medewerker. De individuele ondersteuningsvraag van de cliënt en het professionele antwoord van de medewerker staan bij de JP centraal. Medewerkers kennen eigen verantwoordelijkheid en genieten vertrouwen, elkaars kennis en kunde wordt benut.

Lees meer

Danielle Braun

X

Danielle Braun

Corporate antropoloog

Danielle Braun is corporate antropoloog en heeft veel ervaring in zorgorganisaties. Ze neemt  je mee op een boeiende reis naar het wezen van de cultuur.  Zij laat je de grammatica van organisatiecultuur begrijpen. Vertelt je hoe je een tribe bouwt van je organisatie. Exotisch, doch gelardeerd met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de eigen organisatie. Een boeiend verhaal vol beelden, verhalen, praktische tips. Zonder vermoeiende theorieën toch een inkijk in de state of the art van de organisatie-antropologie.

Lees meer
Merlijn Ballieux - Seminar Cultuur en gedrag

Merlijn Ballieux

X

Merlijn Ballieux

Bestuurskundige en veranderkundige

Merlijn Ballieux is bestuurskundige en veranderkundige. Merlijn is oprichter en adviseur bij de Veranderbrigade en verbonden aan Verdraaide organisaties. Merlijn helpt vooral publieke organisaties bij taaie verandervraagstukken en het werken vanuit de bedoeling. 

 In 2018 schreef hij het boek 'Durf het verschil te maken', samen met Guido van de Wiel over realistisch veranderingen in organisaties. Dit boek staat al bijna 2 maanden op #1. van de managementboek top 100 in 2018.

Wilt u Merlijn Ballieux ook een keer live horen spreken?

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

10 & 11 mei 2017 (inclusief overnachting), Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, Zeist klik hier voor de routebeschrijving

Prijs en voorwaarden: 

€ 1.495,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs voor de primaire doelgroep.

Inclusief 2 boeken 'Verdraaide organisaties'en 'Corporate tribe', diner én overnachting

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot twee weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +
Blog
 

Blog - Veranderen zonder blauwdruk

 

August 24, 2015

 

Nog steeds timmeren directies en veranderaars in organisaties vaak uitgebreid de beoogde organisatieverandering vooraf geheel en al dicht. Verandering en blauwdrukdenken verhouden zich echter meestal als water tot vuur. Ze sluiten elkaar vaker uit dan dat ze elkaar aanvullen. In deze blog kijken we naar de pijn die vaak schuilgaat onder de mythe van beheersbaarheid en presenteren we zes veranderprincipes die bij het begeleiden van verandertrajecten zonder blauwdruk goed van pas kunnen komen.

Mythe van beheersbaarheid
Steeds vaker is de mens in staat om de wereld om hem heen te beheersen. Door steeds slimmere systemen denken we alles in de hand te houden. Door deze gerichtheid op systemen, kaders en procedures zijn we inmiddels echter vaak het contact met de klant in het hier-en-nu kwijtgeraakt. De kramp om te willen beheersen treedt daarnaast ook vaak op bij toenemende druk op onderdelen van de organisatie. Spanning en druk voeden de behoefte om verder in control te raken. Hierdoor voeren we nog meer kaders en extra procedures in, en zo denken we in de organisatie de problemen verder onder controle te hebben. Maar veelal blijven problemen zich juist opstapelen. Denk aan de zorg waar mensen langer bezig zijn om formulieren in te vullen dan dat ze handen aan het bed zijn. Dit heeft als gevolg voor de medewerkers:
– minder vrijheid;
– minder plezier op de werkvloer; en
– meer stress.

Vervolgens kiezen steeds meer medewerkers er voor om dan maar blind de regels uit te voeren.

Doorbreek de cirkel
Welke veranderkundige principes zijn er nu die kunnen helpen om deze mythe van beheersbaarheid te doorbreken en die ondersteunend kunnen zijn bij veranderen zonder blauwdruk?

 1.  Van A naar B volgens de principes van B. Handel vandaag al hoe je morgen wilt dat de organisatie wordt. Wil je minder bureaucratisch worden, schrijf daar dan geen dik rapport over, maar hooguit een notitie van 1 A4’tje.

 2. Gebruik geen blauwdruk in je aanpak. Doe wat nodig is. Het denken in procedures wil je verlaten, dus denk ook niet in procedures. Richt je niet op een systeemwereld die je “af” wilt proberen te krijgen, maar treedt de leefwereld zelf binnen.

 3. Ga terug naar de essentie. Vraag jezelf af waartoe de organisatie ooit is opgericht. Welke waarde voegt de organisatie momenteel toe? Waar haalt het zijn bestaansrecht vandaan? Vraag jezelf af: wat is essentieel in jouw organisatie en wat niet? In veel organisaties gaat veel tijd, geld en aandacht uit naar zaken die ‘vast ook heel belangrijk zijn’. Daardoor gebeurt het te vaak dat medewerkers of bestuurders de meest essentiële zaken – de bedoeling – over het hoofd gaan zien.

 4. Zet je onderzoekende bril op. Ga op zoek naar dominante patronen in de organisatie. Welke patronen helpen en welke patronen zitten eigenlijk in de weg om te werken aan de essentie? Probeer patronen te veranderen. Doen is het nieuwe denken. Experimenteren is leren.

 5. Creëer beweging op alle niveaus in de organisatie. Verandering vindt nooit geïsoleerd plaats. Verandering raakt iedereen, dus is het zaak om ook op alle niveaus beweging te creëren. Alleen één afdeling veranderen is al snel gedoemd te mislukken als de context waarin deze afdeling opereert niet ook verandert.

 6. Iedereen staat op de foto. Niemand kan aan een wezenlijke organisatieverandering ontsnappen. Ook de leidinggevenden en de Raad van Bestuur niet. Juist ook zij maken deel uit van de organisatie en dus van de verandering. Kwetsbaar durven zijn getuigt juist van kracht; niet van zwakte.

Eng?
Wie een veranderaanpak kiest zonder blauwdruk, vindt dat op voorhand meestal eng. Kan dat wel? Ben je in staat om op elk moment gewoon te doen wat nodig is? En lukt het je daarbij ook nog om te genieten van de weg? Bedenk: verandering is geen diskwalificatie van het verleden, maar een belofte voor de toekomst

Lees meer +