29 januari 2019
Masterclass | Zeist

Samenwerken in netwerken 2019

3 Topsprekers over netwerkleiderschap

Samenwerken in netwerken 2019

3 Topsprekers over netwerkleiderschap
29 januari 2019
Zeist
Details
2e editie: wegens succes herhaald!
Masterclass: Samenwerken in netwerken

De huidige uitdagingen in de zorg zijn te complex om alleen op te lossen. In netwerkorganisaties komen expertises binnen zorg en welzijn, gemeentes en bedrijfsleven flexibel samen. Dat biedt de kans om betere en gedifferentieerde diensten aan cliënten, politiek en maatschappij aan te bieden. Maar: hoe zorgt u voor een succesvolle samenstelling en aansturing van zo’n slim samenwerkingsverband?

Klik hier voor direct inschrijven.

Tijdens de eerste editie van de masterclass Samenwerken in Netwerken hebben we de deelnemers gevraagd wat hun verwachtingen waren en of deze werden waargemaakt.

Netwerkend werken

Netwerkorganisaties hebben de toekomst. Maar aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om succesvol te zijn? In de ééndaagse masterclass Samenwerken in netwerken (vorig jaar beoordeeld met rapportcijfer 8,4!) gaat u met drie topsprekers de diepte in. U krijgt antwoorden op vragen als hoe u ‘netwerkend werkt’, hoe u zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgt, hoe u het team inricht op kennis en netwerken én hoe u zo’n flexibel team op de juiste manier aanstuurt.

U leert: 
anders kijken naar uw eigen organisatie en teams
de voorwaarden van succesvol samenwerken in een netwerk
kleinschalige en wendbare teams aansturen die over de eigen organisatiemuren heen kijken
hoe u de krachten binnen een samenwerkingsverband optimaal benut
mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden
hoe u met netwerkleiderschap een bijdrage levert aan een gezamenlijke prestatie
Netwerkorganisaties hebben de toekomst, maar aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om succesvol te zijn?
Lees meer +
Programma

09.00 uur

  Ontvangst
09.30 uur   Nieuwe manier van organiseren
    Martijn Aslander
   

Met de transitie binnen de zorg en overheid slaan woningcorporatie, gemeente en zorg meer dan ooit de handen in elkaar.

Deze vernieuwing van structuur, cultuur en werkwijzen vraagt een omslag in denken, organiseren en handelen. De meeste organisaties beseffen zich dat de meest adaptieve organisaties in zorg en welzijn overleven en niet de grootste of slimste. Succesvolle bedrijven creëren daarom ruimte voor vernieuwing om adaptief en flexibel te kunnen zijn. Netwerkend werken de sleutel is tot persoonlijk en zakelijk succes. Het gaat hierbij om ‘het optimaal benutten van de relaties en verbindingen binnen en buiten de zorginstelling’; een leidend principe om vanuit de bedoeling de vooringenomen prestatie te leveren en te verbeteren.

Netwerkorganisaties maken optimaal gebruik van de kennis binnen en buiten de organisatie. Door mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden, zet je dingen in beweging die van waarde zijn. U heeft geen dure kantoren of grote organisaties meer nodig om het verschil te maken, en de tools die u wel nodig heeft, zijn vrij toegankelijk. Eén van de belangrijke voordelen van de netwerkorganisatie is de flexibiliteit en het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

   

U leert:

  • Sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar krijgen en oplossingen vinden voor de moeilijkste vraagstukken.
  • Op zoek te gaan naar de optimale samenwerking met partner, krachten te bundelen
  • Welke rol u kunt in nemen binnen deze netwerken om uw doelstellingen te realiseren

Martijn Aslander laat aan de hand van cases, praktische tips en lijstjes zien hoe deze nieuwe manier van ondernemen werkt. Hij zet u aan het denken en geeft u tools en inzichten in handen die het werkende leven een stuk leuker en makkelijker maken.

11.30 uur   Korte pauze
11.45 uur   Voorwaarden tot succesvol samenwerken
    Theo Poiesz
   

Macht, effectiviteit en kostenbeperking worden in de zorg het vaakst als motieven tot samenwerking genoemd. De wederzijdse complementariteit is echter zelden onderwerp van een zorgvuldige analyse. Wat is dat en hoe moet deze worden beoordeeld? De vraag wat precies de toegevoegde waarde van de samenwerking is, vergeet men vaak te stellen. En als samenwerking wel vooraf wordt beoordeeld, krijgen de verwachte voordelen meer aandacht dan de risico’s. Dit leidt dan tot ongefundeerd optimisme, met teleurstelling als waarschijnlijk gevolg.

Hoe plukt u de vruchten van samenwerking en kunt u de voorwaarden tot wederzijdse complementariteit realiseren? Tijdens dit onderdeel wordt met name ingegaan op twee voorwaarden: strategische functionaliteit en het gedrag van de partijen die willen/moeten samenwerken. Inzicht in deze voorwaarden helpt om effectieve samenwerking te realiseren.

13.30 uur   Lunchpauze
14.30 uur   Netwerkleiderschap
    Menno Lanting
   

Digitalisering leidt tot een groeiende transparantie binnen organisaties. Daardoor wordt beter zichtbaar wie welke kennis heeft en wie wat bijdraagt. Professionals kunnen zo zelf hun team samenstellen en de juiste kennis bij elkaar brengen. Zij zijn de nieuwe spin in het web, ten koste van de manager. Deze verschuiving vindt geleidelijk plaats, maar organisaties moeten er wel op inspelen en zich gaan organiseren rondom kennis en netwerken. Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, met als gevolg dat er ook andere eisen worden gesteld aan de manier van organiseren én  leidinggeven. 

Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor overheden. In hoog tempo ontstaan wereldwijde netwerken van contacten en kennis, en het verbinden, selecteren, duiden en verrijken van die netwerken vergt een volstrekt andere vorm van leiderschap dan we nu kennen.

   

U leert:

  • Hoe u uw organisatie kunt organiseren rond kennis en netwerken
  • Een andere manier van sturen, zonder directe en geformaliseerde hiërarchische verbanden
  • Dat netwerkleiderschap dienend is en hoe je als leider een bijdrage kunt leveren aan de gezamenlijke prestatie
16.30 uur   Netwerkborrel

 

Klik hier voor direct inschrijven.

 

 

Lees meer +
Sprekers

Martijn Aslander

X

Martijn Aslander

Stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige

Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is schrijver, veelgevraagd spreker op congressen en geeft advies aan overheid en bedrijfsleven.Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

Lees meer

Theo Poiesz

X

Theo Poiesz

Hoogleraar Economische Psychologie

Theo Poiesz (1952) is als hoogleraar Economische Psychologie verbonden aan TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven.  Theo Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn.

Lees meer

Menno Lanting

X

Menno Lanting

bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert

Menno Lanting geldt als dé expert op het gebied van de impact van digitale technologie op leiderschap, ondernemerschap en hoe wij werken. Meer dan 60.000 mensen lazen zijn bestsellers ‘Connect!', ’Iedereen CEO’, ‘De slimme organisatie’, ‘Lead with a Tweet en ‘Olietankers en speedboten’. Voor dit laatste boek interviewde hij wereldwijd 100 inspirerende en innovatieve ondernemers en leiders over hun kijk op ondernemen, samenwerken en leidinggeven in het netwerktijdperk. Eerder was hij bijna 10 jaar in diverse managementfuncties werkzaam voor het leiderschapsinstituut de Baak.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

Dinsdag 29 januari 2019

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54 | 3707 HX Zeist
Routebeschrijving >>

Prijs en voorwaarden: 

Accreditatie:

De masterclass is geaccrediteerd door de algemene nascholing ABAN cluster 1, 2 en 3 voor 5 punten.

  •  600,- per persoon (btw-vrij) | early bird voor de eerste 50 inschrijvingen
  •  725,- per persoon (btw-vrij) | Standaardprijs voor de  primaire doelgroep

De prijs is inclusief catering en een totaal boekenpakket; van iedere spreker 1 boek: 'Nooit af’ van Martijn Aslander, 'Gedrag in de zorg' van Theo Poiesz en ‘Iedereen CEO’ van Menno Lanting.

*CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.
 

Doelgroep:
Bestuurders, managers, leidinggevenden en overige geïnteresseerden in diverse sectoren (gezondheidszorg, zorg en welzijn, publieke sector, gemeentes, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven).

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 6 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl
Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Yefke Patiwael (Portfoliomanager) via 06-22 70 62 53 of yefke.patiwael@bsl.nl.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +
Video

Lees meer +