30 januari 2020
Congres | Van der Valk Hotel Utrecht

Jaarcongres Zelforganisatie

Lessons learned

Jaarcongres Zelforganisatie

Lessons learned
30 januari 2020
Van der Valk Hotel Utrecht
Details

Herkent u dit?

De directie reorganiseert en heeft besloten per 1 september over te stappen op zelfsturende teams. Locatiemanagers worden regiomanagers en de teams gaan nu alles zelf doen. Goed idee toch? 
Nee dus. Personeel klaagt steen en been over het missen van kaders, de ene medewerker rent zichzelf voorbij en de andere ligt dwars. Met als gevolg: chaos, meer personeelsverloop, stijgend verzuim en de roep om er mee te stoppen.

 
Waarom lukt het de ene organisatie wel zelforganiserend te zijn en de andere niet?
De juiste weg naar zelforganisatie blijkt behoorlijk lastig te zijn. Zeker als oude, hiërarchische structuren blijven bestaan. Daarnaast is het een traject van de lange adem dat constant aandacht nodig heeft. Maar áls u het goed doet, levert het u energie, flow, wendbaarheid, plezier en betere klantervaringen op.
 

Belangrijkste bevindingen
Diverse vooruitstrevende organisaties uit de zorg, zorg & welzijn, overheid en onderwijs hebben de kinderziektes inmiddels overwonnen en weten wat wel werkt, wat niet en waarom. Tijdens het jaarcongres Zelforganisatie Lessons Learned leert u van hun missers, successen en gemaakte keuzes en krijgt u de kaders aangereikt waarbinnen u ook succesvol kunt zijn.

Prangende vragen:

  • Waar staan we nu na de eerste jaren van pionieren met zelforganisatie?
  • Waarin hebben de early adaptors gefaald en waarom? Wat komt ervoor in de plaats?
  • Wat levert zelforganisatie hen op en wanneer doe je het goed?

Meld u aan, krijg de nieuwste inzichten, inspiratie en speerpunten voor het komend jaar en kom erachter waar u staat in uw eigen route naar zelforganisatie!

Lees meer +
Programma
Donderdag 30 januari 2020 | Van der Valk Utrecht
 
09.15   Ontvangst en registratie
     
09.45    Interactieve opening 
   

Kaders voor succesvolle zelforganisatie: wanneer doe je het goed? Dagvoorzitter Kjell Lutz zorgt er deze dag voor dat u leert van de valkuilen en de successen van elkaar.
Kjell Lutz, dagvoorzitter

     
10.00   Waarom stoppen met zelfsturing soms een goed idee is
   

Bij Cordaan zijn in het proces naar zelfsturende teams alle beginnersfouten gemaakt. Waar zelfsturing een middel had moeten zijn om te komen tot blije medewerkers die in autonomie hun werk kunnen doen, leidde deze nieuwe manier van werken juist tot onvrede, een hoog verloop, en was er bovenal geen aantoonbare verbetering van de kwaliteit. André Brand legt uit wat er misging, welke keuzes Cordaan maakte en wat de nieuwe manier van zelforganisatie hen nu oplevert aan werkplezier, aantrekkingskracht en veerkracht.
TED-talk André Brand, bestuursvoorzitter Thuiszorg Cordaan

Hoe gaat het met Cordaan? Stel uw prangende vraag aan Andre Brand en medewerkers van Cordaan over waar ze tegen aan liepen en wat ze daarvan hebben geleerd.

     
10.45   Ochtendbreak
     
11.15  

Welke interventies helpen op weg naar zelforganisatie en meer eigenaarschap?

   

Directeur Jolanda Hogewind is verantwoordelijk voor de omwenteling bij het Calvijn College in Amsterdam. Een van de eerste dingen die ze deed toen ze deze verwaarloosde school aantrof was het onderwijsteam opschudden. De leraren deden hun best, maar klaagden ook veel en voelden zich niet verantwoordelijk voor het geheel. Ze nam afscheid van een deel van de medewerkers en zorgde ervoor dat de docenten die bleven en werden aangetrokken meer invloed op hun eigen takenpakket kregen. Door haar docenten meer te ‘empoweren’, zorgde ze ervoor dat deze nu zelf de problemen kunnen oplossen en eigenaarschap nemen over waar de organisatie naar toe wil. Jolanda laat u door middel een aantal voorbeelden hoe u met welke interventies eilanden voorkomt en eigenaarschap stimuleert.
Jolanda Hogewind, bestuurder/directeur IJburg College, Amsterdam, oud-directeur Calvijn College

     
12.00   Een moderne blik op ‘Nieuw Organiseren’: welke voorwaarden leiden tot duurzame borging?
   

Wat is er nieuw aan ‘Nieuw Organiseren’? Wat is de essentie ervan (en wat is modieuze onzin)? Wat zijn de resultaten tot nu toe en waarom lijkt het zo vaak niet te lukken? En wat kunnen we leren van radicaal vernieuwende organisaties?

Lenette Schuijt doet al jaren onderzoek naar organisaties die succesvol zijn in nieuwe vormen van organiseren, die in haar ogen het logische gevolg zijn van een organisatiekundige beweging die al decennialang gaande is. In dat kader schetst zij tijdens deze sessie de lijn die zij ziet in dit denken en welke veranderingen we de komende jaren kunnen verwachten. Zij laat zien wat nieuw organiseren betekent voor de inrichting van uw organisatie, hoe uw organisatie wendbaar en flexibel kan zijn, welke implicaties het heeft voor de rol van managers en medewerkers van stafdiensten en wat de voornaamste voorwaarden zijn voor duurzame borging van nieuwe, innovatieve vormen van organiseren in de toekomst.
Lenette Schuijt, organisatiedeskundige, auteur en coach ‘nieuwe manieren van organiseren’

     
12.45   Lunchbreak
     
13.45  

Lessons learned in de praktijk – workshopronde 1

   

Bekijk de sessies >

     
14.35   Lessons learned in de praktijk – workshopronde 2
   

Bekijk de sessies >

     
15.25   Middagbreak
     
15.45   Wat zijn uw top 5 tips uit de praktijk
    Wat gaat u anders doen dan gisteren in de fase waar u zich nu in bevindt? Onder leiding van dagvoorzitter Kjell Lutz.
     
16.00   Belangrijkste inzichten van een succesvol leider in zelforganisatie 
    Philadelphia werkt sinds 2015 regelarm en sinds 2017 zelforganiserend. In dit proces van vele jaren is Greet Prins ook op de nodige weerstand gestuit. Toch is ze altijd voor de troepen blijven staan en heeft ze het gat tussen directie en werkvloer zo klein mogelijk proberen te houden. Wat waren de valkuilen die zij daarbij tegenkwam en hoe lukt het Philadelphia de nodige eigenaarschap te creëren? Hoe zorgt Philadelphia er nu voor regelarm werken te borgen en verankeren?

TED-talk Greet Prins, voorzitter Raad van Bestuur, Zorginstelling Philadelphia

Hoe gaat het nu verder met Philadelphia? Stel uw prangende vraag aan Greet Prins en medewerkers van Philadelphia over geleerde lessen en de volgende stap naar de borging van zelforganisatie.

     
16.45   Afsluiting en netwerkborrel
     
Meld u aan, krijg de nieuwste inzichten, inspiratie en speerpunten voor het komend jaar en kom erachter waar u staat in uw eigen route naar zelforganisatie!
 
Programma onder voorbehoud van wijzigingen
Lees meer +
Workshops

Interactieve lessons learned workshops

 
 

Philadelphia: Belangrijkste bevindingen, opbrengsten en valkuilen in de praktijk van zelforganisatie

    Door Gerrit Leene, Inspirator Regelarm, Philadelphia

 

 

Gerrit Leene is sinds 2011 met Regelarm en sinds 2017 met zelforganisatie bezig binnen Philadelphia. Tot zijn grote verdriet ziet hij momenteel door verschillende nieuwe wet-en regelgeving, en de interne vertaling daarvan, de regeldruk bij medewerkers juist weer toenemen. Toch merkt hij ook een toename van eigen verantwoordelijkheid en werkplezier en een veranderde kijk bij zelforganiserende teams op de cliënten en zichzelf, waardoor de eigen regie toeneemt.

In deze sessie deelt Gerrit zijn geleerde lessen op het gebied van Regelarm en zelforganisatie met u en laat hij aan de hand van diverse voorbeelden zien dat je mensen moet blijven inspireren om ‘het anders te doen’ en hoe je als organisatie en als leidinggevende door het verkrijgen van een andere verhouding tot de regels en de verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar de besluiten worden genomen het beste haalt uit iedereen. 

     
 

De Politie: Hoe zorgt ‘anders werken’ voor minder regeldruk en meer daadkracht?

    Door Robert Doornbusch, Teamchef Nederlandse Politie 
   

Door inkrimping van personeel en een toename van de werkdruk ontstond er bij de Politie de afgelopen jaren steeds vaker de roep om meer mensen. Terwijl de beschikbare middelen juist minder werden. Door meer context gedreven te werken en vooral door samenwerking te stimuleren lukt het teamchef Robert Doornbusch al jaren met minder mensen véél meer te doen en daadwerkelijk iets te betekenen voor de slachtoffers in het werkgebied. En dit terwijl de sfeer binnen het team goed blijft, er sprake is van een grote tevredenheid bij de medewerkers en een laag ziekteverzuim.
In deze sessie leert u welke invloed u heeft op het teamproces, hoe u mensen initiatieven kunt laten nemen en in hun kracht zet. Daarnaast laat Robert zien hoe hij omgaat met weerstand van collega’s in een uiterst hiërarchische organisatie.

     
 

Ipse de Bruggen: Hoe richt u zelforganisatie en zelforganiserende teams optimaal in?

    Door Marieke Verkerk, Projectleider Zelforganisatie, Ipse de Bruggen 

 

 

Ipse de Bruggen is sinds 2015 bezig met zelforganiserend werken; medewerkers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid, cliënten meer eigen regie. De organisatie leek op enkele vlakken te zijn doorgeschoten; teamrollen werden te groot, de rol van de manager was niet altijd duidelijk en de service-organisatie was zoekende naar welke taken zij op moest pakken. Mensen vroegen zich letterlijk af wanneer ze het nu goed deden en wanneer niet.
Het werd tijd voor een doorontwikkeling en een herijking van de visie op zelforganisatie en de inrichting van teamrollen: Wat doet iemand, wat is de waarde voor de klant en wat is de rol van de leidinggevende en van de service-organisatie? In deze sessie neemt Marieke Verkerk u mee in de valkuilen, gemaakte keuzes en te zetten stappen naar dichterbij en weer vanuit de bedoeling organiseren en laat zij zien hoe de teams bij Ipse de Bruggen opnieuw worden ingericht.

     
 

De Twenste Zorgcentra: Diagonaal leiderschap als aanjager van samenwerking tussen teams en ondersteunende diensten

    Door John Keunen, manager behandeling en lid MT, De Twenste Zorgcentra

 

 

Zelforganisatie wordt helaas nog steeds vaak in oude hiërarchische structuren georganiseerd. De teams werken al zelforganiserend, maar de ondersteunende diensten en het management blijven vaak werken ‘zoals ze het gewend zijn’, waardoor er stagnatie in de samenwerking ontstaat met demotivatie tot gevolg. Dat moet dus anders. John Keunen heeft binnen diverse zorgorganisaties ervaring opgedaan met zelforganisatie en pleit voor ‘diagonaal leiderschap’. Niet verticaal (top down) vanuit de oude structuren, en ook niet horizontaal (bottom up) vanuit zelfsturing. Door diagonaal en per taakgebied leden van het MT en medewerkers uit de teams en de ondersteunende diensten bij elkaar te brengen, lukt het hem iedereen al aan de voorkant bij het primaire proces te betrekken. Tijdens deze sessie laat hij zien hoe en onder welke voorwaarden ondersteunende diensten op die manier wel toegevoegde waarde kunnen bieden aan zelforganiserende teams. 

     
 

Cordaan: Van volledig zelfsturend naar zelforganiserend met coördinatoren: hoe krijg je iedereen daarin mee?

    Spreker volgt
    Over wat er voor zelfsturing in de plaats kwam en hoe het werken met coordinatoren uitpakt. Wat betekent deze nieuwe manier van werken voor de medewerkers? Welke verrassende dingen zijn eruit gekomen? 
     
Lees meer +
Sprekers

André Brand

X

André Brand

Bestuursvoorzitter Cordaan Thuiszorg

André Brand was van 2004 tot 2010 directeur Zorg bij Achmea. Daarna maakte hij de overstap naar de thuiszorg bij Zorgbalans, waar hij 4,5 jaar directievoorzitter was. Onder zijn leiding heeft de thuiszorg bij Zorgbalans in de afgelopen jaren “een enorme ontwikkeling” doorgemaakt. “Met de kleine buurtteams is er werkelijk een nieuwe standaard in de regio gezet”, aldus Anja Schouten, voorzitter van de raad van bestuur van Zorgbalans. “Samenwerken met huisartsen, welzijns- en vrijwilligersorganisaties is gewoon geworden en voor de gemeenten en verzekeraars zijn we een gewaardeerde partner.

Lees meer

Greet Prins

X

Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca 7.000 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 8.400 mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid van de Eerste Kamer en bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. De afgelopen jaren heeft Philadelphia veel werk gemaakt van ‘regelarm’ werken. Vertrouwen, vrijheid en verantwoording nemen/afleggen zijn daarbij sleutelwoorden.

Lees meer

Lenette Schuijt

X

Lenette Schuijt

Organisatiedeskundige, auteur en coach ‘nieuwe manieren van organiseren’

Lenette Schuijt is organisatiekundige en sinds 1991 directeur van Crystal River Consultancy, bureau voor leiderschapsontwikkeling en coaching in Amersfoort. Ze heeft zowel ervaring met multinationale ondernemingen als met maatschappelijke organisaties, met grote bureaucratische organisaties en met jonge start-ups. Daarnaast is ze docent aan verschillende masteropleidingen op het gebied van (nieuw) leiderschap, (sociale) innovatie, nieuw organiseren en zelfsturing, transitiemanagement, bezieling en paradoxen in leiderschap. Ze is auteur van verschillende boeken, waaronder Wat bezielt ons?

Lees meer

Gerrit Leene

X

Gerrit Leene

Inspirator Regelarme Zorg, Philadelphia

In 2011 is Gerrit Leene vanuit zijn rol als regiodirecteur binnen Philadelphia gestart met het Experiment Regelarme Zorg (RAZ) in een 7-tal locaties. Na de pilotfase heeft Philadelphia de geleerde lessen binnen de gehele organisatie uitgerold en is de beweging Regelarm ontstaan. Het doel van deze beweging is om het beste uit mensen, cliënten, medewerkers, en het netwerk te halen. De vrijheid pakken om je Vakmanschap te tonen, verantwoordelijkheid nemen als professional en te werken aan (zelf)vertrouwen. Daar gaat het om bij Regelarm.

Lees meer

Robert Doornbusch

X

Robert Doornbusch

Teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie

Robert Doornbusch is teamchef District Gelderland-Zuid bij de Nederlandse Politie. Na zijn studie Lichamelijke Opvoeding is hij sinds 1986 werkzaam in diverse functie bij de Nederlandse Politie. Momenteel maakt hij samen met nog drie collega teamchefs van de vier teams in het voormalige district De Waarden van Gelderland-Zuid (Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel-Neder Betuwe) één mooi nieuw team. Voor hem betekent dat verandermanagement ten top met vele uitdagingen. 

Lees meer

Kjell Lutz

X

Kjell Lutz

Dagvoorzitter

heeft organisatiepsychologie in Utrecht gestudeerd waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in kennisoverdracht. Na zijn studie is hij eerst gaan werken als projectleider van e-learning cursussen en daarna als trainer. Hij heeft vele soorten doelgroepen getraind: van advocaten tot food producenten, van accountants tot politiemedewerkers en van HR consultants tot gemeente ambtenaren. Tijdens dit werk ontdekte hij zijn passie voor het podium, eerst als spreker en later als dagvoorzitter.

Lees meer

Marieke Verkerk

X

Marieke Verkerk

Projectleider zelforganisatie bij Ipse de Bruggen

Marieke Verkerk werkt sinds 2006 bij Ipse de Bruggen met veel plezier in diverse rollen. Rond de herinrichting van de Langdurige Zorg in 2014 werd zij transitiecoach met als doel de samenwerking tussen manager, directie en supportteam te bevorderen. Sinds 2017 staat zij als projectleider zelforganisatie voor het werken vanuit de bedoeling. Voor Marieke blijft het een uitdaging om steeds terug te gaan naar de waarde voor de klant. Hoe worden de cliënten er beter van? Hoe kunnen de medewerkers écht dichtbij organiseren en zo een bijdrage leveren aan goede zorg?

Lees meer

John Keunen

X

John Keunen

Manager behandeling en lid MT, De Twenste Zorgcentra

John Keunen is Manager behandeling en lid van het MT bij De Twentse Zorgcentra. Daarvoor was hij regiomanager bij het RIBW Arnhem en Veluwe Vallei. Hij heeft daarnaast ervaring opgedaan in het welzijnswerk en het sociaal domein. Ook heeft hij als begeleider gewerkt in de psychiatrie en in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Lees meer
Jolanda Hogewind

Jolanda Hogewind

X

Jolanda Hogewind

Bestuurder/directeur IJburg College, Amsterdam en oud-directeur Calvijn College

Jolanda Hogewind is sinds begin 2019 de nieuwe bestuurder/directeur van het IJburg College. Daarvoor was ze tien jaar directeur van het Calvijn College in Amsterdam waar ze voor een omwenteling heeft gezorgd in de cultuur op de school. Over haar ervaringen als directeur van het Calvijn en over de cultuuromslag die er plaats vond schreef ze, samen met teammanager Mohamed el Jaouhari, het boek ‘Radslag in het onderwijs’. In het boek beschrijven ze hoe het Calvijn college uit een diepe crisis raakte en hoe zij leiding gaven aan deze 'radslag', waarbij docenten en leerlingen samen met de mensen die er werken de verantwoordelijkheid kregen en namen om een school te scheppen waar iedereen trots op kan zijn.

Lees meer
Lees meer +
Prijs & Informatie
Datum en locatie: 

Donderdag 30 januari 2020

Van der Valk Hotel 
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht (routebeschrijving)

Prijs en voorwaarden: 

€ 599,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 525,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief 1e 40 aanmeldingen
€ 499,- p.p. (btw vrij) | Groepstarief vanaf drie personen

€ 899,- p.p. (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

Doelgroep
Bestuurders, managers, leidinggevenden, professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches en sectoren: zorg en zorg & welzijn sector alsmede overige sectoren: publieke sector, overheid, gemeentes, politiek, onderwijs, bankensector en bedrijfsleven.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het Jaarcongres Zelforganisatie staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier. Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 638 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl.

Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met Hellen Dankers (Portfoliomanager) via hellen.dankers@bsl.nl.
 

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +