Partners

Zorgvisie

Zorgvisie geeft u een scherpe selectie van nieuws, achtergronden en analyses in de gezondheidszorg. Wij zoeken de verdieping en informeren u over oplossingen die de zorg beter maken. Bezoek website

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Bezoek website

Sociaalbestek

Sociaalbestek biedt onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Bezoek website

Zorgwelzijn

Zorg+Welzijn geeft u relevante achtergronden, interessante interviews, prikkelende columns over de veranderingen in de jeugdzorg, ggz, de gehandicaptenzorg, het jongerenwerk, het zorgen in de wijk, het welzijnswerk en de thuiszorg. Bezoek website

Management kinderopvang

Management Kinderopvang geeft u inzicht in landelijke ontwikkelingen, beleid, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek, maar ook over de dagelijkse praktijk van kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Bezoek website

Gerōn

Gerōn besteedt aandacht aan ouder worden in de moderne samenleving, met informatie en opinies uit beleid, praktijk en wetenschap. Aandachtsgebieden zijn welzijn, zorg, huisvesting en inkomen. Bezoek website