Dr. Tjip de Jong

Adviseur, onderzoeker, spreker en schrijver

Dr. Tjip de Jong is organisatieadviseur en onderzoeker. Hij bestudeert en adviseert mensen (in organisaties) die werk maken van verandering, leren en innovatie. 

In 2010 verdedigde hij het proefschrift Linking social capital to knowledge productivity, een studie die dieper ingaat op de vraag welke kenmerken van sociale netwerken in (en tussen) organisaties innovatie en kennisproductiviteit bevorderen. Daarna schreef hij een sprookjesboek voor managers met de titel We presteerden nog lang en gelukkig samen met Simon van der Veer. Ook bundelde hij alle bruikbare managementmodellen in één boek, getiteld Spiekbriefjes voor topmanagers. Hij publiceert daarnaast regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften en vakbladen.