Roelant van Zevenbergen

Projectleider administratieve lasten langdurige zorg, VWS

Roelant van Zevenbergen wordt ook wel omschreven als 'Innovambtenaar’, omdat hij als projectleider met passie werkt aan een overheid die zichzelf heruitvindt als leverancier van hoogwaardige publieke diensten. Een overheid die weer aantrekkelijk wordt als werkgever. Een overheid die maatschappelijk relevante vraagstukken oppakt en ruimte leert bieden aan het vakmanschap, de talenten en de innovatiekracht van haar professionals. In deze rol stimuleert, faciliteert en begeleidt hij veranderings- en vernieuwingsprocessen van onderop. De kracht van deze sociale innovatie is in zijn ogen dat je er niet alleen over moet denken en praten, maar vooral ook dingen moet doen. Momenteel doet hij dat als projectleider administratieve lasten langdurige zorg bij het Ministerie van VWS waar hij door middel van het agile organiseren van schrapsessies voor o.a. de gehandicaptenzorg bijdraagt aan minder regels en meer tijd voor de zorg.