Sprekers

Bram den Engelsen
X

Bram den Engelsen

Senior Partner Twynstra Gudde

Als senior partner bij de adviesgroep Strategy Counsellors van Twynstra Gudde adviseert Bram den Engelsen op de gebieden strategievorming, positionering en strategische marketing. Voorts begeleidt hij fusie- en samenwerkingstrajecten en adviseert hij bij businessplannen en financieringsvraagstukken. Sinds 2005 is de zorg zijn primaire werkterrein. Daarvoor was hij werkzaam als strategieadviseur voor bestuurders en directies van grote dienstverlenende organisaties, in het bedrijfsleven en in de semi-publieke sector. Kennis en nieuwe inzichten fascineren hem. Via twee boeken (waaronder ‘Marketing voor zorgverleners’) en vele artikelen draagt hij zelf ook bij aan kennisverspreiding en inspiratie.

Jacques Pijl
X

Jacques Pijl

Auteur en directeur, Turner

Jacques Pijl (1968) werkt al ruim twintig jaar intensief samen met bestuurders en teams van toonaangevende organisaties om kritische vraagstukken van strategie-executie en innovatie op te lossen. Hij begeleidt grootschalige transformaties en chirurgische interventies in de private en de (semi-)publieke sector. Jacques is directeur van adviesbureau Turner, thoughtleader en veelgevraagd spreker over strategie-executie en innovatie. Eerder schreef hij de bestseller 'Het nieuwe normaal'.

Greet Prins
X

Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca 7.000 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 8.400 mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid van de Eerste Kamer en bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. De afgelopen jaren heeft Philadelphia veel werk gemaakt van ‘regelarm’ werken. Vertrouwen, vrijheid en verantwoording nemen/afleggen zijn daarbij sleutelwoorden.

Viola Peulen
X

Viola Peulen

Directeur Communicatie RadboudUMC

Sinds voorjaar 2012 werkt Viola Peulen als Directeur communicatie bij RadboudUMC te Nijmegen. Hier houdt ze zich bezig met beleid, patiëntenzorg en onderwijs. Vanuit deze invalshoeken geeft ze inhoud aan de communicatiestrategieën voor het RadboudUMC. Voordat ze in de zorg terecht kwam, werkte ze voor de universiteit Wageningen en had ze diverse communicatiefuncties bij Douwe Egberts. 

Jitske Kramer
X

Jitske Kramer

Corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur

Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Culturele antropologie is de discipline die zich afvraagt wat het betekent om mens te zijn tussen mensen in organisaties en daarbuiten. Hoe kun je samenwerken met mensen die je leuk vindt, maar vooral ook met mensen die je niet zo leuk vindt. Ze bracht Deep Democracy in 2012 naar Nederland en verzorgt hier samen met een team van instructors vele trainingen in. Ze is altijd op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengt deze kennis via ijzersterke lezingen en masterclasses naar de wereld van organiseren, samenwerken en leiderschap. Om de slagkracht en resultaten van individuen en groepen te verbeteren (en de wereld gewoon een beetje mooier te maken). Ze leidt mensen op, zodat we nooit meer hoeven te vergaderen. Ze heeft de ambitie om organisaties te activeren om voor alles en iedereen aantrekkelijk te zijn. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren van kijken en handelen. Gaandeweg wordt wat vertrouwd is vreemd. En wat vreemd is vertrouwd.

Drs. Jitske Kramer (1973). Corporate antropoloog. Spreker. Ondernemer. Facilitator. Oprichter van HumanDimensions. Trainer van het jaar 2013. Auteur van Normaal is Anders, Deep Democracy - de wijsheid van de minderheid, Wow! Wat een verschil, De Corporate Tribe (managementboek van het jaar 2016) Building Tribes en Jam Cultures - over inclusie. 

Wat anderen over Jitske zeggen:

“Jitske Kramer is een van de beste sprekers van Nederland. Verbindend, heeft humor, is onbevangen en energiek. Ze prikkelt je om stevig na te denken en je stem te laten horen. Met flair en met lef zoekt ze de diepgang op. Op zoek naar verrassende nieuw inzichten en praktische toepasbaarheid. Verbindend en daadkrachtig.”

 

Martijn Aslander
X

Martijn Aslander

Stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige

Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is schrijver, veelgevraagd spreker op congressen en geeft advies aan overheid en bedrijfsleven.Zowel in zijn publicaties als op het podium laat hij de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke vraagstukken

Karen Reichert
X

Karen Reichert

Trainer, coach, adviseur, auteur van het boek ‘Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad, de snelste weg naar cultuurverandering’

Karen Reichert is trainer, coach, adviseur. In 1997 startte ze -na een carrière als Hoofd Opleidingen bij de Efteling- haar eigen trainingsbureau: HUMAN CAPITAL Training & Advies. Haar expertise ligt op het terrein van cultuurverandering en leiderschap. Vanuit de visie ‘Waarderen wat er is, ontdekken wat er kan’ begeleidt ze mensen en organisaties in transformatie-processen waarbij  het voortbouwen op successen centraal staat. Haar focus ligt op waardevolle en waardevaste ontwikkeling van menselijk kapitaal. Het ontwikkelen van talenten met als resultaat het bereiken van optimale prestaties en motivatie, loopt als een rode draad door haar programma’s. Als coach stimuleert ze mensen om belemmeringen om te zetten in kansen en te denken en handelen vanuit effectieve overtuigingen.Op het gebied van cultuur-verandering schreef ze het boekje ‘Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad, de snelste weg naar cultuurverandering’.

Momenteel werkt ze aan haar tweede boek over cultuur-verandering.

Marian Draaisma
X

Marian Draaisma

Marketing Director Pluryn

Ze is marketeer. Waarbij het om meer gaat dan klanttevredenheid. Haar visie is: Je dienst moet de verwachting overtreffen. Ofwel, het gat vullen tussen waar een klant genoegen mee neemt en waar hij op gehoopt had. Het gaat daarbij altijd om het toevoegen van waarde. Zorg is geen commodity. Scherp kijken naar de vraag van je klant is noodzaak. Haar energie zet zij met plezier in om een mooie organisatie als Pluryn en de Hoenderloo Groep op hun kerncompetenties te versterken.

David van Berlo
X

David van Berlo

Initiatiefnemer van het Ambtenaar 2.0 en van Pleio, samenwerkplatform voor de publieke zaak, overheid en zorg welzijn

David van Berlo is vanaf 1995 actief op internet en sindsdien gefascineerd door de maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden onder invloed van internet. Als programmamanager Ambtenaar 2.0 houdt hij zich bezig met de gevolgen van de netwerksamenleving voor de relatie tussen overheid en burgers en voor het werk en de manier van werken van de overheid. Van Berlo is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 en van Pleio, het samenwerkplatform van de overheid. Tevens is hij schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0" en "Ambtenaar 2.0 beta" en van "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid".

Miranda van Gils
X

Miranda van Gils

Organisatiesociologe en veranderkundige, o.a. bij Philadelphia

Miranda van Gils is ruim 20 jaar werkzaam als (interim)manager, organisatiesociologe en veranderkundige. Zij schreef onder meer het boek ‘Het gezeur de baas’, over het ombuigen van organisatiecultuur. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling van organisaties, teams en individuen, ook binnen zorgorganisaties. Miranda vertaalt sociaalwetenschappelijke kennis naar praktische en duurzame handvatten. Haar tomeloze energie, intuïtieve kwaliteiten en frisse kijk op het groeien en bloeien van mensen, staan garant voor een sprankelende dagbegeleiding.

Jeroen Busscher
X

Jeroen Busscher

Jeroen Busscher, 1964, studeerde af als beeldend kunstenaar aan de Rietveld Academie. Na korte en hevige carrière als kunstenaar richtte hij in 1995 Malgil op. Malgil begon als evenementenbureau maar ontwikkelde zich door tot een ontwerpbureau voor organisatiecultuur interventies. Malgil won voor haar concepten een gouden en een bronzen Giraffe en een EVA. Door zijn achtergrond als kunstenaar ontwikkelde hij de laatste vijfentwintig jaar een tegendraadse visie op organisaties en leiderschap.

Sinds 2005 werkt Jeroen als zelfstandig consultant. Hij geeft seminars, lezingen en is werkzaam als dagvoorzitter en leiderschapstrainer. Daarnaast is Jeroen Executive Lecturer conceptontwikkeling aan de HKU en gastdocent leiderschap en innovatie aan Business School Nederland. Van 2005 tot 2007 was hij tevens Chef Interventie bij de Baak VNO-NCW.

 

Boeken:

  • Pimp je Afdeling (Academic Service 2007)
  • (Longlist managementboek van het jaar)
  • Prekenboek voor Leiders (Business Contact 2009)
  • Troost voor werkende mensen
  • (Business Contact 2010)
  • Turbomanagement (Business Contact 2010)
  • Onbeperkt Houdbaar (oktober 2012)
  • Aanstekelijk Veranderen (Atlas Contact 2017)
Hans Becker
X

Hans Becker

Oud bestuurder van Humanitas

Hans Becker heeft als bestuurder van Humanitas twee fundamentele veranderingen doorgevoerd die het gedachtengoed van Wouter Hart goed illustreren. 

René F.W. Diekstra
X

René F.W. Diekstra

auteur ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties

René is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land. Hij is auteur van een van de meest populaire zelfhulpboeken in de Nederlandse geschiedenis, het op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde ‘Ik kan denken/voelen wat ik wil’ (30ste druk). Hij adviseert overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties

Theo Poiesz
X

Theo Poiesz

Hoogleraar Economische Psychologie

Theo Poiesz (1952) is als hoogleraar Economische Psychologie verbonden aan TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven.  Theo Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Zijn belangstelling is breed en betreft thema’s als strategie, marketing, klantgerichtheid en gedragsmanagement. Binnen deze thema’s probeert hij complexe vraagstukken te reduceren tot een hanteerbare omvang en structuur. Ook gaat hij na hoe inzichten uit theorie en praktijk te combineren zijn. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Jan Hol
X

Jan Hol

Directeur Communicatie VUmc

Jan Hol werkt sinds begin 2013 als Directeur Communicatie voor VUmc. Daarvoor werkte hij in managementfuncties in binnen- en buitenland voor onder meer KLM, Ahold, Nuon en Océ Technologies. Hol studeerde pedagogiek en politicologie en schreef boeken over uiteenlopende onderwerpen. Openheid, tijdigheid en eerlijkheid zijn voor hem essentiële ingrediënten van succesvolle communicatie.

Prof.dr. René ten Bos
X

Prof.dr. René ten Bos

Hoogleraar Radboud Universiteit

René is als hoogleraar 'Filosofie van de managementwetenschappen' verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij is de auteur van tal van filosofisch-academische artikelen, maar schrijft ook werk voor een breder publiek. Zijn boek 'Bureaucratie is een inktvis' werd bekroont tot beste filosofieboek van 2015. Hij is als docent verbonden aan onder meer het AOG, de NSOB en de politieacademie. Tevens is hij langjarig columnist van Het Financieele Dagblad.

Ruud Klarenbeek
X

Ruud Klarenbeek

Directeur JP van den Bent Stichting

Ruud Klarenbeek is sinds 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting. Een waarden georiënteerde organisatie, die ruim 3300 mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij leven. De JP organiseert alles heel dicht bij de cliënt en de medewerker. De individuele ondersteuningsvraag van de cliënt en het professionele antwoord van de medewerker staan bij de JP centraal. Medewerkers kennen eigen verantwoordelijkheid en genieten vertrouwen, elkaars kennis en kunde wordt benut.

Steeds teruggaan naar de bedoeling en daarbij de afweging makend of dat wat je doet ondersteunend is aan het primaire proces. Als het niet ondersteunend is, wordt gekeken naar hoe het anders kan.

Jaap Warmenhoven
X

Jaap Warmenhoven

Adviseur Twynstra Gudde , mede-oprichter adviesgroep Is Ook

Jaap Warmenhoven is opgeleid tot politicoloog en werkzaam als adviseur bij Twynstra Gudde. Jaap kijkt naar organisaties en bureaucratieën met respect voor de functies die ze vervullen, maar ook altijd met enige verwondering over zoveel gewoonte, over de stiltes, en het gebrek aan eigen initiatief. Daarom heeft hij samen met anderen de adviesgroep Is Ook opgericht bij Twynstra Gudde. Wat hen bijzonder maakt, is hun nauwe samenwerking met een groot netwerk van kunstenaars en social designers: mensen die ze heel gericht inzetten om hun bijzondere kunst en kunde. Samen zorgen ze voor confronterende reflectie, scherpe analyse en radicaal nieuwe inzichten. 

Naast zijn werk als adviseur is Jaap zanger/muzikant. Hij werkt graag met groepen en heeft er plezier in mensen te enthousiasmeren. Elk optreden en elke opdracht is een co-creatie: je gebruikt elkaar om iets bijzonders te maken. Om dat te bereiken is hij altijd op zoek naar een gedeelde mentaliteit, die energie geeft. Door zijn muzikale netwerk ontmoet hij veel artiesten, ontwerpers en kunstenaars. Hij bewondert hun rijkdom aan ideeën en inzichten alsmede de durf en de autonomie bij het uitwerken van die ideeën. Deze creatieve kracht gebruikt hij in zijn adviesopdrachten.

www.isook.nl

Jan de Vuijst
X

Jan de Vuijst

Bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en parttime hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en Kennissystemen. Hij adviseert leidinggevenden in zeer diverse organisaties, van kleine familibedrijven tot multinationals. Als hoogleraar doceert hij in verschillende business school programma’s van TIAS en in leiderschap ontwikkelingsprogramma’s van bedrijven en overheidsinstellingen. Jan de Vuijst is tevens opgeleid tot professioneel coach (gecertificeerd als Master Practitioner coach door de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches en de Europese Mentoring and Coaching Coucil). In zijn coachpraktijk begeleidt hij individuele leidinggevenden, maar ook complete teams. Zijn onderwerpen zijn leiderschap, bedrijfscultuur, verandermanagement, gedrag en groepsdynamica. Jan de Vuijst publiceert regelmatig artikelen en in 2014 het boek Professioneel adviseren.

Hij is directeur geweest van verschillende advies- en onderzoekorganisaties, zowel bij de overheid als in de private sector. Sinds 1998 heeft hij zijn eigen praktijk voor organisatie- en bestuursadvies en werkt samen met een groot netwerk aan professionele adviseurs en coaches. Zijn benadering is altijd mens georiënteerd. Hij combineert graag zijn academische kennis met zijn praktische ervaring, zijn coachvaardigheden en zijn benadering als adviseur. 
 

Leonie van Rijn
X

Leonie van Rijn

Auteur van het boek Groepsdruk

Léonie van Rijn is psycholoog en teamcoach. Ze schreef samen met Annemieke Figee het boek ‘Groepsdruk, in 10 stappen naar succesvol teamgedrag’. Vanuit hun eigen bedrijven begeleiden ze organisaties en teams op weg naar betere resultaten. In korte tijd weten ze hardnekkige patronen zichtbaar te maken en teams in beweging te krijgen.

Léonie’s blog

Zij trainen ook managers om de vaardigheden van een teamcoach in de vingers te krijgen, waardoor ze méer bereiken met minder energie.