Greet Prins

Voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met ca 7.000 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 8.400 mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’. Greet is lid van de Eerste Kamer en bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. De afgelopen jaren heeft Philadelphia veel werk gemaakt van ‘regelarm’ werken. Vertrouwen, vrijheid en verantwoording nemen/afleggen zijn daarbij sleutelwoorden.