John Keunen

Manager behandeling en lid MT, De Twenste Zorgcentra

John Keunen is Manager behandeling en lid van het MT bij De Twentse Zorgcentra. Daarvoor was hij regiomanager bij het RIBW Arnhem en Veluwe Vallei. Hij heeft daarnaast ervaring opgedaan in het welzijnswerk en het sociaal domein. Ook heeft hij als begeleider gewerkt in de psychiatrie en in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

John heeft een duidelijke visie op de wijze waarop zelforganisatie in nieuwe structuren moet worden vormgegeven. Zelforganisatie gaat volgens hem namelijk om enerzijds ruimte en vertrouwen geven en anderzijds rekenschap vragen over de bereikte doelen en resultaten. Ook zegt hij dat zelforganisatie en leiderschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat het een veel groter beroep op verbindend en richtinggevend leiderschap doet in plaats van controlerend en beheersend leiderschap. Niet verticaal (top down) vanuit de oude structuren, ook niet horizontaal (bottom up) vanuit zelfsturing. Maar juist diagonaal, dus zowel top down duidelijke kaders neerzetten, als bottom up een breed gedragen visie met elkaar neerzetten waaraan iedereen zich wil verbinden.