Jolanda Hogewind

Jolanda Hogewind

Bestuurder/directeur IJburg College, Amsterdam en oud-directeur Calvijn College

Jolanda Hogewind is sinds begin 2019 de nieuwe bestuurder/directeur van het IJburg College. Daarvoor was ze tien jaar directeur van het Calvijn College in Amsterdam waar ze voor een omwenteling heeft gezorgd in de cultuur op de school. Over haar ervaringen als directeur van het Calvijn en over de cultuuromslag die er plaats vond schreef ze, samen met teammanager Mohamed el Jaouhari, het boek ‘Radslag in het onderwijs’. In het boek beschrijven ze hoe het Calvijn college uit een diepe crisis raakte en hoe zij leiding gaven aan deze 'radslag', waarbij docenten en leerlingen samen met de mensen die er werken de verantwoordelijkheid kregen en namen om een school te scheppen waar iedereen trots op kan zijn.

Jolanda Hogewind is een leider die denkt vanuit de bedoeling, tegen alle druk van heersende denkbeelden en tegen de druk van bestaande wet- en regelgeving en instituties in. Het gericht blijven op het ideaal waar zij in gelooft vergt lef, doorzettingsvermogen en focus, zeker gezien de weerstand, tegenwerking en onbegrip die ze tegenkwam; mensen willen nu eenmaal vasthouden aan het bekende. Juist door de mens te zien achter de leerkracht, leerling en ouder en het gesprek te voeren over ‘wie ben je, wat wil je, wat kan je’ lukt het Jolanda eigenaarschap te laten waar het hoort.