Lenette Schuijt

Organisatiedeskundige, auteur en coach ‘nieuwe manieren van organiseren’

Lenette Schuijt is organisatiekundige en sinds 1991 directeur van Crystal River Consultancy, bureau voor leiderschapsontwikkeling en coaching in Amersfoort. Ze heeft zowel ervaring met multinationale ondernemingen als met maatschappelijke organisaties, met grote bureaucratische organisaties en met jonge start-ups. Daarnaast is ze docent aan verschillende masteropleidingen op het gebied van (nieuw) leiderschap, (sociale) innovatie, nieuw organiseren en zelfsturing, transitiemanagement, bezieling en paradoxen in leiderschap. Ze is auteur van verschillende boeken, waaronder Wat bezielt ons? (Vakmedianet, 2014), Met Ziel en Zakelijkheid (Scriptum, 2001/ 2009) en De Kracht van Bezieling (Scriptum, 1999). Daarnaast publiceert ze regelmatig artikelen in vakbladen en is ze redacteur van Managementsite.nl.