26 januari 2017
Masterclass | Woudschoten in Zeist

Samenwerken in Netwerken

Samenwerken in Netwerken

26 januari 2017
Woudschoten in Zeist
Inleiding

Wilt u af van die oude hiërarchische organisatiestructuur? Dan bent u niet alleen! Het alternatief? De netwerkorganisatie!

Het omgooien van “verouderde” organisatievormen is het nieuwe organiseren zonder leidinggevenden. Hét alternatief is een netwerkorganisatie:  een organisatievorm waarin teams binnen zorg en welzijn, gemeentes en maatschappelijk werk samenwerken. Deze samenwerking is cruciaal voor het leveren van diensten aan cliënten, politiek en maatschappij.            

De laatste jaren is de zorg in beweging gekomen, minder zichtbaar dan de fusiegolf is de toenemende netwerkvorming tussen zorginstellingen. Een belangrijke reden voor de vorming van netwerken is de terugtrekkende overheid. Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan kan betere en meer gedifferentieerde zorg worden geleverd.

U leert: 
Mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden;
Krachten te bundelen door samen te werken;
Wat de impact is van de maatschappelijke en digitale transformatie die momenteel gaande is;
Inzicht in de impact van ranking en status tijdens besluitvorming is essentieel voor goede samenwerking;
Een tribe te bouwen in plaats van een bureaucratische organisatie;
Anders te kijken naar eigen organisatie en teams. Anders kijken, meer zien, beter veranderen.
U wordt een beetje antropoloog;
Dat sabotagegedrag als meningen niet gezegd of gehoord worden;
Dat netwerken en co-creatie vragen om een open dialoog en stevig debat;
Hoe u leiding geeft aan de efficiënte samenwerking;
Kijken naar de kennis die u in huis heeft en hoe u kunt organiseren vanuit deze kennis.
Schrijf u nu in voor de Masterclass Samenwerken in Netwerken en leer onder andere hoe u slimme samenwerkingverbanden aan kunt gaan!
Lees meer +
Programma
      Programma donderdag 26 januari 2017
       
  09.00 - 12.30   Masterclass 1: Nieuwe manieren van organiseren
  Spreker  

Martijn Aslander - Stand-up filosoof, ideeënbedenker, boardroom sparring partner en organizonderdeskundige 

   

Met de transitie in de zorg en bij de overheid slaan woningcorporatie, gemeente en zorg meer dan ooit de handen in elkaar. 

Deze vernieuwing van structuur, cultuur en werkwijzen vraagt een omslag in denken, organiseren en handelen. Netwerkend werken is de sleutel tot persoonlijk en zakelijk succes. Het gaat hierbij om ‘het optimaal benutten van de relaties en verbindingen binnen en buiten de zorginstelling’; een leidend principe om vanuit de bedoeling de vooringenomen prestatie te leveren en te verbeteren.

Netwerkorganisaties maken optimaal gebruik van de kennis binnen en buiten de organisatie. Door mensen, ideeën en informatie met elkaar te verbinden, zet je dingen in beweging die van waarde zijn. Je hebt geen dure kantoren of grote organisaties meer nodig om het verschil te maken, en de tools die je wel nodig hebt, zijn vrij toegankelijk. Een van de belangrijke voordelen van de netwerkorganisatie is de flexibiliteit en het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

U leert:

 • Sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen vinden voor de moeilijkste vraagstukken.
 • Op zoek te gaan naar de optimale samenwerking met partners en krachten te bundelen.
 • Welke rol u kunt innemen binnen deze netwerken om uw doelstellingen te realiseren.

Martijn Aslander laat, aan de hand van cases, praktische tips en lijstjes, zien hoe deze nieuwe manier van ondernemen werkt. Hij zet u aan het denken en geeft u tools en inzichten in handen die het werkende leven een stuk leuker en makkelijker maken

  13.30 - 17.00   Masterclass 2: Netwerken vanuit co-creatie en publieke waarde
  Spreker   Davied van Berlo - Initiatiefnemer van het Ambtenaar 2.0 en Pleio, publicist en spreker overheidsvernieuwing en ambtelijk vakmanschap 
   

De netwerksamenleving. Iedereen heeft het erover, maar wat betekent het? Welke gevolgen heeft de vernetwerking van de samenleving voor onze organisatie? En de professional?  De nieuwe professionals staan met hun voeten in de modder, hebben een netwerk in de samenleving en weten wat er speelt. Dat vraagt nog meer sinds de decentralisaties van de organisaties, maar stelt ook nieuwe eisen aan professionals.

Van Berlo laat zien hoe u om kunt gaan met deze uitdaging en hoe de nieuwe professional eruitziet.

U leert:

 • Meer over de maatschappelijke en digitale transformatie die momenteel gaande is.
 • Hoe u kunt inspelen op dit nieuwe speelveld.
 • Ervaringen met een nieuwe aanpak die effect heeft in de netwerksamenleving.
 • Tips en trucs die u kunt gebruiken in uw team of organisatie
      Programma donderdag 2 februari 2017
       
  09.00 - 12.30  

Masterclass 3: Netwerkleiderschap

  Spreker  

Menno Lanting - Bestseller auteur, adviseur en leiderschapsexpert

   

Digitalisering leidt tot een groeiende transparantie binnen organisaties. Daardoor wordt beter zichtbaar wie welke kennis heeft en wie wat bijdraagt. Professionals kunnen zo zelf hun team samenstellen en de juiste kennis bij elkaar brengen. Zij zijn de nieuwe spin in het web, ten koste van de manager. Deze verschuiving vindt geleidelijk plaats, maar organisaties moeten er wel op inspelen en zich gaan organiseren rondom kennis en netwerken. Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, met als gevolg dat er ook andere eisen worden gesteld aan de manier van organiseren én  leidinggeven.

Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor overheden. In hoog tempo ontstaan wereldwijde netwerken van contacten en kennis, en het verbinden, selecteren, duiden en verrijken van die netwerken vergt een volstrekt andere vorm van leiderschap dan we nu kennen. 

U leert:

 • Hoe u uw organisatie kunt organiseren rond kennis en netwerken.
 • Een andere manier van sturen, zonder directe en geformaliseerde hiërarchische verbanden.
 • Dat netwerkleiderschap dienend is en hoe je als leider een bijdrage kunt leveren aan de gezamenlijke prestatie
  13.30 - 17.00   Masterclass 4: Beslissingen nemen als tribe - anders organiseren door de bril van een antropoloog
  Spreker  

Jitske Kramer - Corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiestructuur

   

Hoe bouwt u een tribe in plaats van een bureaucratische organisatie?  Hoe zorgen we dat groepen mensen ‘living communities’ worden?  Deze masterclass gaat over besluitvorming, over beslissingen nemen als een tribe. Met aandacht voor de wijsheid van de minderheid. Tribale leiders benutten de wijsheid van het collectief, nodigen zoveel mogelijk perspectieven uit, luisteren naar de minderheidsstem en tonen rolduidelijk leiderschap. We reizen o.a. naar Zuidelijk Afrika (Deep Democracy, volksraadplegingen, de Kgotla; Tswana), Amerika (Council ceremonies van de Indianen, de Inuit) en de stilte meetingen van de Quakers. Een indringende lezing vol beelden en verhalen. Building strong tribes. Safe for diversity. Ready for change.

Drs. Jitske Kramer (1973) is corporate antropoloog en expert op het gebied van diversiteit, internationaal samenwerken en organisatiecultuur. Haar motto: “verschillen maken de mens”. We weten dat iedereen anders is. En wat twee mensen nodig hebben om goed samen te werken is vergelijkbaar met wat twee teams, afdelingen, organisaties nodig hebben om samen te werken. Het is haar ambitie om de dynamiek van verschillen beter te stroomlijnen en benutten, zodat de slagkracht en de resultaten van individuen en groepen verbetert (en de wereld gewoon een beetje mooier wordt). Om vervolgens het nieuwe en gewenste gedrag te verankeren in de dagelijkse route van teams en organisaties.

U leert:

 • Antropologische besluitvormingslessen. U wordt een beetje antropoloog en kijkt u anders naar uw eigen organisatie en teams. Anders kijken, meer zien, beter veranderen.
 • Sabotagegedrag als meningen niet gezegd of gehoord worden.
 • Het verschil tussen autocratie en Deep Democracy; netwerken en co-creatie vragen open dialoog en stevig debat. Inzicht in de impact van ranking en status tijdens besluitvorming is essentieel voor goede samenwerking.
Lees meer +
Prijs & Informatie
Prijs en voorwaarden: 

€ 1.995,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs voor de primaire doelgroep*

€ 1.795,- per persoon (excl. btw) | Vroegboekprijs voor de primaire doelgroep**

**Vroegboekprijs voor de primaire doelgroep is geldig tot en met 15 december 2016

Inclusief 3 boeken: 'De Corporate tribe' t.w.v. € 34,50, 'Iedereen CEO' t.w.v. € 22,50 en 'Nooit af' t.w.v. € 24,99

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

*Primaire doelgroep
Leiders, managers bestuurders en professionals in organisaties die de kwaliteit van samenwerken/verbinden/netwerken willen vergroten.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. 

Aanmelden: 

Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijfformulier.

Annuleringsvoorwaarden: 

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot twee weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 250,00 (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Lees meer +